Hvordan læser jeg signaturerne på kortet? 

Her er et kortudsnit over Ravnholm skov, der er kendt for stejle bakker og kringlede stier. Vangebo skolen ses øverst, og der er indtegnet en bane med start (trekant) og mål (dobbelt cirkel) tæt på skolen. Nedenfor er de forskellige signaturer på kortet forklaret. I "Find Vej I" brochuren kan du finde en liste af de mest almindeligt brugte signaturer.

En mere detaljeret beskrivelse er givet i kortnormen, som giver korttegnernes retningslinier (start på side 11).

Signaturerne deles op efter deres farver:

Hvide farver vedrører letgennemløbelig skov

Grønne farver vedrører vegetation (tætheder, undervegetation, enligtstående træer, grendiger mm)

Brune farver vedrører jordoverfladen (dvs. højdekurver, jorddiger, volde, punkthøje, huller, render, skrænter mm)

Blå farver vedrører vand (dvs. søer, moser, grøfter mm)

Sorte farver vedrører sten, klipper og menneskeskabte genstande, såsom stier, huse, stendiger, hegn, jernbaner, tårne, foderhuse mm

Gule farver vedrører åbne områder (marker, heder, lysninger, åbne områder med spredt bevoksning, mm)

Rødviolette farver vedrører den aktuelle orienteringsbane (startpunkt, poster, mål, samt forbudte områder, tvungne overgange ved f.eks. jernbaneoverskæring, mm)

Hvad betyder postbeskrivelserne?

På Dansk Orienteringsforbunds hjemmeside finder du en forklaring på alle postbeskrivelser, som anvendes over hele verden. Studér dem lidt, og pas på de svære symboler. Hvad betyder f.eks. en brun prik og en sort prik på løbskortet? Og hvilke symboler bruges i postdefinitionerne?

 

undefined