Indkaldelse til generalforsamling 14. april 2021.

 

Bestyrelsen i Søllerød Orienteringsklub indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 14. april 2021 kl. 19:00. Dagsorden kan ses her.
På grund af de gældende coronarestriktioner holdes mødet fuldt virtuelt. Vejledning i opkobling til generalforsamlingen fra computer fremsendes ca. en uge inden. Der gøres opmærksom på, at alle klubbens medlemmer har adgang og taleret på generalforsamlingen. Alle klubbens aktive medlemmer, jf. vedtægterne § 3, der ikke er i kontingentrestance, har - uanset alder - stemmeret. Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt. 

Forslag til beslutning på generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være formanden i hænde senest 14 dage inden, dvs. onsdag den 31. marts.