Nyt nummer af Komposten, april 2020

Et anderledes indhold præger dette nummer af Komposten. To SUT´er fortæller om debut i svenske Hallandsprämieren; andre fortæller om deres frustrationer.

Også miniSUT har måttet klare sig med alternative baner. Her er det Elin og Mille, der finder pæleposter i Kirkeskoven.

Læs nummeret her!